กอ.รมน.เด้งรับตรวจสอบทุจริตขรก.-ขันน็อตจัดระเบียบสังคม

กอ.รมน. เด้งรับนโยบาย “บิ๊กตู่” เพิ่มมาตรการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบขรก.ระดับล่าง  “บิ๊กเจี๊ยบ” สั่งเข้มจัดระเบียบสังคม ขันน็อตไม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กอ.รมน.

เพิ่มมาตรการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น โดยให้กวดขันและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน และให้รายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผอ.รมน. ได้สั่งการให้กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัดบูรณาการประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้มงวดกวดขันปฏิบัติงานตามนโยบาย และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามช่วงระยะเวลา

ส่วนเรื่องการจัดระเบียบสังคมนั้น กอ.รมน.ได้ตรวจสอบไม่ให้เกิดการฉ้อฉล โดยเฉพาะสถานบันเทิง และกลุ่มต่างๆในสังคม ดูแลให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ ส่วนกรณีที่มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ต่างๆนั้น กอ.รมน.ได้ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ดูแลอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งอาจจะตรวจสอบได้ไม่ครอบคลุม หากประชาชนให้ความร่วมมือถือเป็นเรื่องดี สามารถแจ้งข้อมูลได้ยังกอ.รมน.จังหวัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews